Systém vyvážených ukazovateľov

Služba určená pre malé a stredne veľké firmy, pre ktoré sú ešte služby veľkých poradenských spoločností drahé, ale profesionálne manažérske nástroje už majú význam. Je to systém sledovaných výkonových ukaznovateľov jednotlivých firemných zdrojov vo finančnej, marketingovej/obchodnej, personálnej a výrobnej/procesnej oblasti. V anglickej terminológii Balaced scorecard.