Cenník

Kliknite pre aktuálne platný Všeobecný cenník.

V prípade významnejšej spolupráce je možné ceny, či ich podmienky, určiť dohodou, prípadne upresniť ceny za úkony, ktoré nie sú spomenuté vo Všeobecnom cenníku.

Nie som platcom DPH.