Ročný podnikateľský plán

Základným dokumentom každého podnikateľa je podnikateľský plán. Rozsah a obsah závisia od štýlu riadenia firmy alebo všeobecne organizácie. Môže to byť tabuľka s niekoľkými stĺpcami u živnostníka-samozamestnávateľa. Mnohostranový dokument v textovom procesore spolu so zošitom tabuliek a prezentáciou na jeho schválenie pre materskú firmu u regionálnej dcérskej firmy. Prípadne niečo medzi tým. V každom prípade ho vieme pre Vás vypracovať úplne alebo jeho časť, prípadne Vám asistovať a konzultovať pri jeho vypracovaní.

Všeobecne vypracovanie ročného podnikateľského plánu prebieha vo viacerých navzájom a spätne sa ovplyvňujúcich krokoch. Akoby v niekoľkých cykloch postupnosti týchto krokov. Na začiatku ako dané vstupujú do plánovania základné hodnoty a strategické ciele firmy. Je cieľom budovanie niekoľkogeneračnej tradície kvality, alebo maximalizácia zisku? Jedná sa o účelové krátkodobé využitie trhovej príležitosti alebo zozbieranie smotany? Chceme dosiahnuť  určitú úroveň zisku alebo zníženie straty, prípadne finančnú stabilizáciu? Potrebujeme vyhovieť požiadavkám materskej spoločnosti?

Tieto strategické ciele vstupujú do ročného podnikateľského plánovania ako dané a premietajú sa do finančných cieľov a finančného plánu. U dlhšie existujúcej firmy naviac finančný plán s požadovanými finančnými ukazovateľmi má určitú nádväznosťou k výkonom minulých období.

Druhým interaktívnym krokom je marketingový plán a marketingové ciele. Ak trh nie je dostatočne veľký alebo naša pozícia na trhu nie je dostatočne silná, aby sa na ňom dalo umiestniť požadované množstvo výrobkov/služieb, musí sa upraviť aj finančný plán. Významným zdrojom je personálna oblasť. Nielen interní zamestnanci, ale napríklad aj významné kontakty vo vonkajšom prostredí, prípadne odporúčania, …. Následne sa musíme uistiť, že je možné “vyrobiť” požadované množstvo tovaru alebo služby. Teda znova personálna a naviac výrobná oblasť. Všeobecne by sa dalo povedať, že bez výrazných zmien vo výrobnej, personálnej alebo marketingovej oblasti (uvedenie nového výrobku na trh, agresívna reklamná kampaň, razantný vstup nového konkurenta na trh, …) zvyčajne nie sú opodstatnené ani výrazné zmeny vo finančnej oblasti mimo rámec trendovej krivky (trendová krivka nemusí byť lineárna). V našom ponímaní je splnenie podnikateľských cieľov a takto definovaný podnikateľský úspech, vždy výsledkom súhry finančnej, marketingovej, personálnej a výrobnej/procesnej oblasti (viac v produkte Systém vyvážených ukazovateľov) .

Pokiaľ začínate podnikať je základom produkt (resp. služba), ktorý budeme ponúkať. Nasleduje druhý krok a tým je zoznam vecí, ktoré potrebujete na poskytovanie produktu/služby na určitej kvalitatívnej úrovni. Niektoré veci máte, niektoré si môžete požičať, niektoré musíte kúpiť. Takto zostavený rozpočet konfrontujete s Vašimi finančnými zdrojmi. Zabudnite, že Vám niekto požičia ako začínajúcemu podnikateľovi. Ak nie ste príliš zadĺžený, môžete si požičiať ako súkromná osoba. Niektoré veci môžete zaobstarať na lízing. A s prekvapením zistíte, že mnoho vecí nepotrebujete alebo nepotrebujete hneď.

Konkrétna štruktúra a obsah skutočne závisí na cieľoch, ktoré sledujeme a v každom prípade sa vám vieme prispôsobiť a vypracovať ročný podnikateľský plán podľa vašich požiadaviek.