Podnikateľské poradenstvo

Pod podnikaním v tomto prípade myslím v podstate akúkoľvek cieľavedomú činnosť, ktorú vykonáva jednotlivec alebo organizácia pre iných. Nezaoberám sa činnosťami, ktoré vykonáva jeden človek pre samého seba. Nezaoberám sa teda napríklad osobnostným rozvojom, pokiaľ to nie je produkt, ktorý poskytuje určitá organizácia.

Aj keď je každý obchodný prípad v tejto oblastia prístup k nemu jedinečný, identifikoval som v tejto oblasti nasledovné produkty, ktoré priblížia, ako môžem pomôcť vašej organizácii k úspechu:

Som tu pre vás!