Správa podniku

Potrebujeme sa sústrediť na naše podnikanie. Mnoho vecí sa musí robiť, pretože autority to prikazujú. Mnoho vecí je potrebné robiť, aby fungovala firma, ale nesúvisia priamo s výkonom “remesla”. Mnoho vecí sa nemusí robiť, ale ak sa urobia alebo dokonca robia systematicky, po čase ako celok znamenajú vystúpenie zo šedivého priemeru krok pred ostatnú konkurenciu.

Niekto sa potrebuje za rozumný poplatok čo najviac odbremeniť od byrokracie. Niekto potrebuje vyriešiť jednorázové rýchle “neštandardné” alebo zriedka vyskytujúce sa úlohy, na ktoré jeho pracovníci nemajú čas alebo vyžadujú špecifické zručnosti alebo iné zdroje (programové vybavenie, zdroje informácií, …).

Pre remeselníka znamená správa podnikania iné ako pre obchodnú firmu. Taktiež je rôzna osobná tolerancia voči neistote, neinformovanosti a neusporiadanosti. Nehovoriac o rozličnom osobnom štýle riadenia firmy. Veď aj preto podnikáme – chceme si robiť si veci po svojom a nie tak, ako Vám to niekto iný prikazuje. Niekomu stačí vedieť aký má zostatok na účte a že si dostatočne splnil všetky predpísané povinnosti voči vonkajšiemu prostrediu. Niekto sa dobre cíti pri základnej zorientovanosti. Niekto má rád všetko pod drobnohľadom a kontrolou.

Mesačný dispečing základných finančných ukazovateľov. Ročné ciele definované v ročnom podnikateľskom pláne.  Priebežné mesačné monitorovanie tohto plánu. Štvrťročné revízie tohto plánu s jednoduchými základnými trendovými automatizovanými predikciami. Všeobecne už tieto základné úkony podstatne redukujú stres z podnikania, zbytočné straty a pokuty. Samozrejme plán nie je dogma a samotný čin plánovania a monitorovania a zamýšľania sa nad situáciou vo firme a na trhu je ešte viac dôležitý ako výsledný dokument. Plánovanie taktiež závisí na stratégii firmy. Či je cieľom firmy využitie krátkodobej príležitosti, “zozbieranie smotany”, sebarealizácia, budovanie niekoľkogeneračnej tradície hodnôt a kvality … Dnešné informačné technológie a procesy spolu s minimálnou paletou návykov umožňujú veľmi jednoduché a časovo nenáročné monitorovanie vášho podnikania.

Profesionálne spravovať firmu neznamená nevyhnutne veľký štáb pomocných administratívnych pracovníkov. Podľa Vašich požiadaviek a potrieb vieme Vám pripraviť: