Tlačová správa

Dôvody vydať tlačovú správu môžu prichádzať z vnútra organizácie alebo z vonkajšieho prostredia. Tlačová správa môže informovať o skutočnostiach alebo názoroch organizácie.  Alebo formálne reagovať na vonkajšie udalosti alebo mediálne kauzy.

Tlačová správa udržuje organizáciu na radare novinárskej obce a verejnosti všeobecne. Samozrejme cieľom je, aby sa informácie, posolstvo a meno organizácie, vydávajúcej tlačovú správu, objavili v médiách.

Tlačová správa poslúži ako noticka pre redaktora, v titulkoch správ alebo skrátená a upravená krátka správa v spravodajstve. Môže tiež poslúžiť ako podklad a podnet pre reportéra pri príprave rozsiahlejšieho článku alebo relácie.

Forma tlačových správ vychádza z jednotného grafického dizajnu, ktorý používa organizácia. V dlhšom časovom období by mali pôsobiť tlačové správy jednotným dojmom, ktorý je dosiahnutý určitým jednotným subštýlom, jednotnými ustálenými slovnými spojeniami a či prípadne jednotnými celými odstavcami napríklad v časti charakteristiky organizácie. Dlhodobo je vhodné riadiť a koordinovať počet a frekvenciu tlačových správ.

Veľmi rád využijem skúsenosti nadobudnuté rokmi novinárskej praxe a práce v oblasti marketingu a pripravím vám tlačové správy najvyššej kvality. Stačí už rozhodnutie, že sa chcete uvedeným spôsobom prezentovať a spolu nájdeme aj vhodné témy a námety.