Marketingový plán firmy

Pripravíme pre vás marketingový plán firmy v nasledovnej štruktúre:

 • krátka zhrňujúca charakteristika firmy a jej výrobkového portfólia
 • charakteristika trhu, predpokladané udalosti na trhu a vývoj trhu
 • Boston Consulting Group (BCG) matica a General Electric (GE) matica výrobkového portfólia firmy a predpokladaný vývoj počas roka
 • charakteristika jednotlivých produktov podľa metodiky 4P:
  1. cena (Price)
  2. komunikácia (Promotion)
  3. distribúcia (Place)
  4. produkt (Product)
 • súhrné informácie z produktových konceptov, alebo naopak stručné informácie, ktoré následne môžu byť použité pre tvorbu produktových konceptov
 • predpokladané marketingové aktivity a marketingový rozpočet