Príbeh úspechu

Príbeh úspechu … Vašich zákazníkov. Vašich partnerov. Vašich produktov a služieb. Vašich zamestnancov. Vašej organizácie.

Predstavuje. Motivuje. Priťahuje. Skrášľuje. Zreálňuje. Dvíha hodnotu. Dokazuje. Učí. Predáva.

Dobre sa číta, pozerá alebo počúva.

Dôležitá je správna miera konkrétnosti, aby bol uveriteľne skutočný a  abstraktnosti, aby niesol určitú myšlienku alebo hodnotu.

Dôležitá je kvapka odbornosti a správna porcia čísel, aby sa dosiahol rešpekt a správne množstvo primeraných vysvetlení, aby bol ľahšie stráviteľný.

Dôležitá je správna miera analýzy a syntézy, ale taktiež ľudský dotyk. Priestor tu má problém, jeho riešenie, ako aj poučenie z prípadu.

Taký je príbeh úspechu.

Veľmi rád využijem skúsenosti nadobudnuté rokmi novinárskej praxe a práce v oblasti marketingu a pripravím vám príbehy úspechu najvyššej kvality. Stačí už rozhodnutie, že sa chcete uvedeným spôsobom prezentovať a spolu nájdeme aj vhodné témy a námety.

Pre určité špecifické ciele môže slúžiť podobný formát ako príbeh úspechu (success story) a tým je prípadová štúdia(case study). Prípadová štúdia zobrazuje a rozoberá v podstate ľubovoľnú udalosť, skutočnosť alebo osobnosť podobným spôsobom a v podobnom rozsahu.