Podpora predaja

Na podporu predaja je možné pozrieť sa z uhla zákazníka a z uhla organizácie poskytujúcej produkt alebo službu, teda jej predajných kanálov. Podľa toho som pre vás pripravil aj balíky produktov a služieb:

Veľmi rád využijem skúsenosti nadobudnuté rokmi profesionálnej praxe v oblasti spracovania a komunikovania informácií a pripravím vám či už komplexnú podporu predaja celého portfólia vašich produktov a služieb, jej časť alebo vybraný aspekt podpory predaja konkrétneho produktu alebo služby, napríklad návod na používanie.