Konzultácia vykonateľnosti podnikateľského zámeru

Získajte nezávislý pohľad na svoj podnikateľský zámer a jeho presnú, jasnú a profesionálnu formuláciu!

Aké dôvody ma k tomuto zámeru doviedli? Aké ciele sledujem a ako sú tieto ciele dosiahnuteľné? Aké sú kľúčové faktory na dosiahnutie úspechu? Na čo sa treba sústrediť a čoho vyvarovať? Aké prekážky a problémy môžem očakávať?

To sú len niektoré z otázok, ktoré počas niekoľkých osobných stretnutí spolu prediskutujeme. Počet stretnutí závisí na rozsahu a komplexnosti zámeru. Rozhovory, vety a myšlienky sa neposudzujú, jedná sa určitú formu brainstromingu. Po dostatočnom sformulovaní  zámeru nastáva jeho oponentúra. Opačné názory a možné problémy sú prezentované účelovo s cieľom čo najlepšie preskúmať podstatné črty zámeru.

Na záver získate nezávislé zhodnotenie  vo forme krátkeho uceleného dokumentu a jeho krátkej prezentácie. Dokument obsahuje presnú formuláciu zámeru, jeho krátku všeobecnú analýzu a  definíciu cieľov. Cieľom je vytvorenie obrazu s určitou vypovedacou schopnosťou, ktorý Vám pomôže prijať rozhodnutie, či má zámer pre vás zmysel a či ho budete ďalej rozvíjať.

Pojmom “vykonateľnosť zámeru” sa myslí jeho analýza a náčrt reálnych podmienok potrebných na jeho vykonanie. Či je zámer uskutočniteľný v realite, v zmysle či je riziko prijateľné, a či sa vyplatí do neho investovať je výsostné rozhodnutie každého podnikateľa. Závisí od mnohých faktorov, ako je napríklad osobná tolerancia rizika, motivácia podnikateľa, základné nastavenie jeho osobnosti a mnohé ďalšie.

V prípade, že sa rozhodnete zámer ďalej rozvíjať a prípadne ho realizovať, ako ďalší krok je vhodné podrobné rozpracovanie záležitosti využitím môjho ďalšieho produktu Základný strategický balíček.