Marketingový manažment

V jednoduchosti je sila a preto sa pridržiavame sa klasickej definícii marketingovému mixu Philipa Kotlera so zaužívanou skratkou 4P:

  1. produkt (Product)
  2. cena (Price)
  3. miesto, distribúcia (Place)
  4. komunikácia (Promotion)

Na základe takto definovaného marketingového mixu ponúkame nasledovné produkty:

Vieme vyhovieť každej požiadavke na “marketingový text” a v spolupráci s príslušnou reklamnou agentúrou alebo agentúrou na prieskum trhu pre vás pripraviť marketingové materiály, ktoré budú vyhovovať vašim požiadavkám a potrebám a s ktorými budete spokojní.