Trhová rešerš a produktová myšlienka

Podľa Vašich požiadaviek pre Vás pripravíme trhovú rešerš a analýzu trhu z existujúcich všeobecne verejne dostupných zdrojov. V prípade požiadavky obstaráme tiež trhové odvetvové analýzy špecializovaných spoločností (ak sú k dispozícii). Na základe týchto zdrojov a informácií o trhu od vašich pracovníkov zadefinujeme produkovú myšlienku.

Každý zákazník nakupuje rôznym štýlom a taktiež rôzne druhy produktov možno predávať iným spôsobom. Skúmanie a dizajn týchto procesov presahuje oblasť všeobecnej trhovej rešerše či konceptu produktu. Radi Vám pomôžeme pri ich dizajne vrámci konzultácií podnikateľského či marketingového prostredia. V prípade požiadavky sprostredkujeme aktívny prieskum trhu u špecializovanej spoločnosti. Pri aktívnom prieskume trhu je potrebné rátať s podstatnými finančnými nákladmi.