Profesný životopis

Profesne sa venujem ekonomike všeobecne, ale najmä manažmentu, marketingu a získavaniu, spracovávaniu a komunikovaniu informácií. Moje teoretické zázemie a praktické skúsenosti možno zhrnúť do nasledovných bodov:

 • Ekonomická univerzita Bratislava, Fakulta podnikového manažmentu
  Inžinierske štúdium ukončené s vyznamenaním.
 • Univerzita Komenského, Právnická fakulta
  V rámci medziodborového štúdia dva semestre obchodného a dva semestre pracovného práva ukončené zápočtom.
 • Redakcia  týždenníka TREND
  Reportér prestížneho ekonomického vydavateľstva pre oblasť výpočtovej techniky, telekomunikácií a medzinárodného podnikania.
 • Slovenská poisťovňa, a.s.
  Poradca pre poistenie podnikateľov.
 • Zeocem, a.s.
  Referent pre zahraničný odbyt.
 • Slovenské Telekomunikácie, a.s. / Slovak Telekom, a.s.
  Senior produktový manažér pre internetové produkty.
 • samostatná poradenská, konzultačná a produkčná činnosť

ZNALOSŤ CUDZÍCH JAZYKOV

Ovládam plynule odbornú ekonomickú angličtinu, mierne pokročilo nemčinu  a základy ruštiny.

POČÍTAČOVÉ ZRUČNOSTI

Ovládam kancelárske programy na profesionálnej úrovni. Ovládam grafické programy pre rastrovú a vektorovú grafiku. Programujem v jazykoch bash a python. Okrem prostredia operačného systému Windows, mám veľa skúseností aj s prostredím operačného systému Linux. Dobre sa orientujem a dokážem viesť projekt v oblasti informačných a telekomunikačných technológií. Dokážem efektívne komunikovať so špecializovanými odborníkmi v príslušnej oblasti informačných a komunikačných technológií, aby sa dosiahol želaný výsledok.


Životopis na stiahnutie: